2 – Bu – Černý Dub (realizovaný)

Rodinné domy – 2 – Bu – Černý Dub (realizovaný)