4 – OV ISŠ – Rudolfovská, Č.Bu

Občanské stavby – 4 – OV ISŠ – Rudolfovská, Č.Bu