2 BD – Husova kolonie

Bytové domy – 2 BD – Husova kolonie