URBANISMUS 
ÚZEMNÍ PLÁNYZalužany - změna č.1 ÚP
 
textová část
(173 kB)  
textová částkoordinační výkres
(209 kB)  
koordinační výkres