ÚP LIBNíč  
 návrh pro opakované veřejné jednání
koordinační výkres
(1.9 MB)
Dokument PDF
ÚP BEZDěKOV POD TřEMšíNEM - ZMěNA č. 2 
 návrh pro veřejné projednání
textová část
(753 kB)
Dokument PDF
vyhláška
(284 kB)
Dokument PDF
ÚP DOLNí NOVOSEDLY 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(1.8 MB)
Dokument PDF
ÚP HEřMAň 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(3.2 MB)
Dokument PDF
ÚP HOSíN 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(4.8 MB)
Dokument PDF
ÚP HRAZANY 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(1.9 MB)
Dokument PDF
ÚP CHOTOVINY - ZMěNA č. 3 
 návrh pro společné jednání
Hlavní výkres
(74 kB)
Dokument PDF
Koordinační výkres
(89 kB)
Dokument PDF
Veřejná vyhláška
(321 kB)
Dokument PDF
Výkres předpokládaných ZPF
(95 kB)
Dokument PDF
Výkres širších vztahů
(2.5 MB)
Dokument PDF
Výkres VPS
(86 kB)
Dokument PDF
Výkres základního členění
(86 kB)
Dokument PDF
ÚP CHYšKY 
 návrh pro společné jednání
ÚP MALšíN 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(3.2 MB)
Dokument PDF
ÚP MODRAVA - ZMěNA č. 5 
 návrh pro společné jednání
Hlavní výkres
(395 kB)
Dokument PDF
Koordinační výkres
(422 kB)
Dokument PDF
textová část
(218 kB)
Dokument PDF
Výkres širších vztahů
(2.9 MB)
Dokument PDF
Výkres základního členění
(334 kB)
Dokument PDF
Výkres ZPF
(338 kB)
Dokument PDF
ÚP SEDLEC 
 návrh pro společné jednání
hlavní výkres
(2.1 MB)
Dokument PDF
koordinační výkres
(3 MB)
Dokument PDF
textová část
(2.5 MB)
Dokument PDF
výkres širších vztahů
(1.9 MB)
Dokument PDF
výkres veřejně prospěšných staveb
(878 kB)
Dokument PDF
výkres základního členění území
(942 kB)
Dokument PDF
výkres ZPF
(979 kB)
Dokument PDF
ÚP VYSOKá U PříBRAMě 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(926 kB)
Dokument PDF
ÚP ZBěšIčKY 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(991 kB)
Dokument PDF
ÚPO HALáMKY - ZMěNA č. 2 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(724 kB)
Dokument PDF
ÚPO HOSíN - ZMěNA č.7 
 návrh pro společné jednání
Hlavní výkres
(161 kB)
Dokument PDF
Koordinační výkres
(186 kB)
Dokument PDF
SEA
(4.7 MB)
Dokument PDF
textová zpráva
(248 kB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(50 kB)
Dokument PDF
Výkres širších vztahů
(1.5 MB)
Dokument PDF
Výkres základního členění
(158 kB)
Dokument PDF
Výkres ZPF
(166 kB)
Dokument PDF
ÚPO KáJOV - ZMěNA č. 9 
 návrh pro veřejné projednání
Textová část_OOP
(972 kB)
Dokument PDF
Výkres hlavní_A
(106 kB)
Dokument PDF
Výkres hlavní_B
(99 kB)
Dokument PDF
Výkres koordinační_A
(203 kB)
Dokument PDF
Výkres koordinační_B
(115 kB)
Dokument PDF
Výkres širších vztahů
(2.3 MB)
Dokument PDF
Výkres základního členění_A
(103 kB)
Dokument PDF
Výkres základního členění_B
(108 kB)
Dokument PDF
Výkres ZPF_A
(105 kB)
Dokument PDF
Výkres ZPF_B
(99 kB)
Dokument PDF
ÚPO KáJOV - ZMěNA č.4  
 návrh pro společné jednání
hlavní výkres
(297 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres
(316 kB)
Dokument PDF
širší vztahy
(1.4 MB)
Dokument PDF
textová část
(672 kB)
Dokument PDF
výkres základního členění
(270 kB)
Dokument PDF
výkres ZPF
(270 kB)
Dokument PDF
ÚPO KáJOV - ZMěNA č.5  
 návrh pro veřejné projednání
Hlavní výkres
(100 kB)
Dokument PDF
Koordinační výkres
(100 kB)
Dokument PDF
textová část
(184 kB)
Dokument PDF
Vyhláška
(93 kB)
Dokument PDF
Výkres širších vztahů
(808 kB)
Dokument PDF
Výkres základního členění
(97 kB)
Dokument PDF
Výkres ZPF
(98 kB)
Dokument PDF
ÚPO LOUčOVICE - ZMěNA č. 3 
 návrh pro veřejné jednání
koordinační výkres 4a
(363 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres 4b
(397 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres 4c
(598 kB)
Dokument PDF
ÚPO STAROSEDLSKý HRáDEK - ZMěNA č. 1 
 návrh pro veřejné projednání
hlavní výkres
(286 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres
(226 kB)
Dokument PDF
textová zpráva
(2 MB)
Dokument PDF
vyhláška
(272 kB)
Dokument PDF
výkres širších vztahů
(2.1 MB)
Dokument PDF
výkres ZPF
(254 kB)
Dokument PDF
ÚZEMNí STUDIE ÚS-2 NOVá VES 
 US-2 Nová Ves
Textová část
(3.6 MB)
Dokument PDF
Výkres dopravní a technické infrastruktury
(716 kB)
Dokument PDF
Výkres prostorové regulace
(1.3 MB)
Dokument PDF
Výkres urbanistického řešení
(912 kB)
Dokument PDF
ÚZEMNí STUDIE US-5 NOVá VES 
 ÚS-5 Nová Ves
Textová část
(3.8 MB)
Dokument PDF
Výkres dopravní a technické infrastruktury
(713 kB)
Dokument PDF
Výkres prostorové regulace
(828 kB)
Dokument PDF
Výkres urbanistického řešení
(1.2 MB)
Dokument PDF